Sobotňajší modul
Miesto konania: USVZ bl. P. P. Gojdiča, Dilongova 13

14. 02. 2009 - Projektovanie v SP, PhDr. T. Semaňáková
21. 02. 2009 -Trestné právo, JUDr. B. Toporcer
28.02. 2009 - Ročníková práca, Ing. E. Pribišová, MPH.
07.03. 2009 - SP v III. Sektore, Mgr. B. Horváthová
14. 03. 2009 - Kazuistický seminár, Mgr. J. Hučík, PhD.
28. 03. 2009 - Sociálno-právna ochrana, doc.PhDr. M. Oláh, PhD.
04. 04. 2009 - Sociálna antropológia, ThDr. P. Vansáč, PhD.
18. 04. 2009 - SP s občanmi s ment.a viacnásobným postihnutím
25. 04. 2009 - Psychopatológia pre SP, doc. MUDr. I. Dóci, PhD.


Rozvrh