Týždenný modul
Miesto konania: PKO - Čierny orol

09.3.2009 - Kazuistický seminár, Mgr. J. Hučík, PhD.
10.3.2009 - Projektovanie v SP, PhDr. T. Semaňáková
11.3.2009 - Psychopatológia pre SP, doc. MUDr. I. Dóci, PhD.
12.3.2009 - Ročníková práca, Ing. E. Pribišová, MPH.
13.3.2009 - Trestné právo, JUDr. B. Toporcer
23.3.2009 - SP s občanmi s ment.a viacnásobným postihnutím
24.3.2009 - SP v III. Sektore, Mgr. B. Horváthová
25.3.2009 - Sociálno-právna ochrana, doc.PhDr. M. Oláh, PhD.
26.3.2009 - Sociálna antropológia, ThDr. P. Vansáč, PhD.Rozvrh