Kontakty
Sekretariát:
Mgr. Monika Dancáková
tel., fax: +421-51-488 13 01
dancakova.usvaz@mail.t-com.sk
 
 
Študijné oddelenie:
Vedúca: Ing. Ružena Mikovčíková
tel., fax: +421-51-488 13 14
mikovcikova.usvaz@mail.t-com.sk
 
Mgr. Daniela Knašinská
tel. +421-51-488 13 13
pasternakova.usvaz@mail.t-com.sk
agenda: bakalársky študijný program Lab. vyš. metódy, magisterský študijný program Lab. vyš. metódy, bakalársky študijný program Rádiologická technika
 
Mariana Peržeľová
tel. +421-51-488 13 12
perzelova.usvaz@mail.t-com.sk
agenda: bakalársky študijný program Sociálna práca 2. a 3. ročník
 
Petra Bronišová
tel. +421-51-488 13 17
bronisova.usvaz@mail.t-com.sk
agenda: magisterský študijný program Sociálna práca 1. ročník
 
Zuzana Tkáčiková
tel., fax: +421-51-488 13 24
ztkacikova.usvaz@mail.t-com.sk
agenda:magisterský študijný program Sociálna práca 2. ročník
 
Ing. Lucia Andrejiová
tel. +421-51-488 13 07
andrejiova.usvaz@mail.t-com.sk
agenda: bakalársky študijný program Sociálna práca 1. ročník v externej a dennej forme

Home page