imageVŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ÚSVaZ bl. P. P. GOJDIČA v PREŠOVE           
Sociálna práca: II. ročník

sppresov